BIM7AA Vejledning Konsistens- og Kollisionskontrol
anviser en
proces for, hvordan kravet om Dokumentation af gennemført Konsistens-
og Kollisionskontrol iht. Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab
2018, kan efterleves.
Samtidig præciseres de respektive parters ansvar i forbindelse med
kontrol af grænseflader mellem fag i bygningsmodellerne.

Læs mere i dokumenterne under Download

Download
BIM7AA Vejledning Konsistens- og Kollisionskontrol v. 1.0

Rapportskabelon - Samlet / IKT-leder v. 1.0
Rapportskabelon - Arkitekt v. 1.0
Rapportskabelon - Landskabsarkitekt v. 1.0
Rapportskabelon - Konstruktioner v. 1.0
Rapportskabelon - Sprinkling v. 1.0
Rapportskabelon - Ventilation v. 1.0
Rapportskabelon - VVS-installationer v. 1.0
Rapportskabelon - El-installationer v. 1.0


Andre publikationer
BIM7AA Typekodning
BIM7AA BIM Detaljering og Ansvar (BDA)
BIM7AA Egenskaber
Bygningsdelsspecifikationer fra DiKon, BIM7AA og Molio

Dansk     English    
BIM7AA kan ikke holdes ansvarlig for, hvordan brugeren af BIM7AA's publikationer disponerer anvendelsen af disse

mail@bim7aa.dk - Europaplads 2, 11. sal, 8000 Aarhus C